På plakaten

Haugesund Sparebank sponsar KORe´Vindafjord

Vellukka førjulskonsertar - grautfest med Haugesund Sparebank


KORe' Vindafjord hadde to vellukka førjulskonsertar i år, i Sandeid kyrkje 27.11, og Skjold kyrkje 02.12. Til saman 185 personar kom og sang jula inn med koret. Det er me veldig nøgde med. Takk til alle som kom....


Før koret tok ein velfortent juleferie, sang koret på den årlege grautfesten til Haugesund sparebank på Sandeid samfunnshus 04.12. Her er bilde frå koret sin konsert i Sandeid kyrkje og frå grautfesten: