Medlem

Opptak av nye medlemmer


Som hovudregel skal medlemmene av koret vera tilsette i Vindafjord kommune. Opptak av nye medlemmer skal kun skje ved oppstart av ny sesong (januar). Dersom det ikkje melder seg kommunalt tilsette, og koret har behov for å fylle opp dei enkelte stemmene, opnar KORe’ Vindafjord opp for andre medlemmer som ikkje jobbar i kommunen. Opptaket skje på følgjande måte (både kommunalt tilsett og andre):


  • Søknad vert sendt til styret, der ein skriv om erfaring frå tidligare kor eller song, kva stemme ein har og andre relevante opplysningar
  • Styret behandlar søknaden saman med dirigent
  • Styret sender svar med informasjon til søkjar
  • Nytt medlem vert presentert på øving med «namn og nummer» og ønskt velkommen som nytt medlem


Totalt er me rundt 30 dyktige personar i koret. På denne heimesida kan du lesa meir om oss og ikkje minst

ta kontakt dersom du ønskjer våre tenestar.


Her er oppstartsplakaten som blei sendt ut til alle tilsette i 2007: